Shc banner

COVID 19 INFO

COVID-19 INFO

Smittspridningen har tagit ny fart i samhället efter jul- och nyårshelgerna. Det är en kombination av flera olika sjukdomar där Covid-19 är en av dem.

Sollentuna Hockey vill bidra till att dämpa smittspridningen i vår verksamhet så vi inte hamnar i en situation med påtvingade begränsningar och ev nedstängning.

För att vi ska ha möjlighet att lyckas med det är det är av största vikt att spelare och ledare stannar hemma när ni är sjuka, ni får inte komma ner till vallen och umgås med laget om ni är smittade. Vi har vid flera tillfällen haft spelare som är på plats trots att de har förkylningssymtom.

Andra föreningar i Stockholm har infört testning som krav för deltagande inför varje träning/match vilket kan bli ett naturligt nästa steg om vi ser att spelare fortsätter dyka upp med symtom.

Följande gäller för dig som är aktiv i Sollentuna Hockey:

  • -Stanna hemma om du känner att du har någon form av symtom
  • -Håll dig hemma 48 timmar efter sista symtomen har försvunnit
  • -Håll ett säkert avstånd till andra, även om de inte verkar sjuka
  • -Tvätta händerna ofta. Använd tvål och vatten eller handsprit
  • -Om du kommer till Vallen med symtom kommer vi att skicka hem dig direkt

Följande gör klubben

  • -Klubben har ett nära samarbete med Stockholms hockeyförbund som samordnar frågorna för vår sport
  • -Klubben har ett nära samarbete med driftspersonalen på Vallen så att vi utnyttjar omklädningsrummen optimalt
  • -Vi följer sjukläget i lagen och är beredda att vidta ytterligare åtgärder om läget förändras

Publik i A-hallen
Vi har infört krav på vaccinationspass för all publik och alla tillställningar vi har. Kontrollera vaccinationspass och ID-handling i enlighet med den instruktion som skickats ut (och finns på hemsidan under Covid 19 information). Lagen som arrangerar match svarar för att vaccinationspassen kontrolleras och restriktionerna hålls. Andra klubbar som infört dessa krav har vid något tillfälle upplevt ett otrevligt bemötande av publiken. Stockholmshockeyn har nolltolerans mot hot etc och skulle det inträffa något så ska du kontakta klubbledningen som i sin tur gör en polisanmälan.

Publik i B-hallen

Vi tillåter inte publik i B-hallen med hänvisning till rådande publikrestriktioner (se länkar till FHM och Sollentuna kommun nedan)

  • -Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus tillåts bara sittande publik om det är fler än 20 personer, oavsett vaccinationsbevis.
  • -Gäller ej driftspersonal, tränare, ledare, sekretariat etc

Vid konstaterad smitta med Covid-19:

Om någon (1-2) spelare/ledare i laget blir testade positiva för Covid –19 behöver ni göra en egen bedömning om det befaras att smittspridning kan ha inträffat till annan i laget/klubben.

En tankehjälp kan vara att reda ut vem/vilka som varit i person X närhet i mer än 15 minuter och inom 2 meters avstånd. De individerna bör testas. Vi vet att detta är svårt och är du osäker så är det bättre att testa alla med ett snabbtest som finns att köpa.

Om fler än 3 personer tillhörande laget smittas skall ni se över om mer omfattande åtgärder behöver vidtas, typ testning av hela laget inklusive ledare. För A-sektionen kontaktar man från lagets lagledning sportchef, Jan Andersson, för ungdomssektionen kontaktar lagledningen styrelsens ungdomsansvarig, Jonas Kärnström. Dessa kommer tillsammans med er att ta eventuella beslut om förändringar för verksamheten.

Vi hänvisar fortsatt till information från FHM och Kommunen, nedan finns länkar att läsa mer.

Sollentuna kommun:
https://www.sollentuna.se/kommun--politik/trygghet-och-sakerhet/information-om-det-nya-coronaviruset/

FHM:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Sollentuna Hockey

Md shc spelare
Md sveab logotype jpeg
Arenasponsor
Md warriorlogo
Material sponsor
Md spons logo guld
Guldsponsorer
Md spons logo silver
Silversponsorer
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub