Toppbild 2018 8

Aktivitetsavgifter för 18/19

Publicerad 2018-08-03 16:52
Aktivitetsavgifterna justeras något för 18/19 för lag med klubbanställda tränare.

De senaste åren har klubben gjort stora investeringar för att höja nivån på allt från ishockeyutbildning till administration inom kansliet något som gagnar klubbens sportsliga kvalitet och verksamheten i stort. Det har bland annat innefattat mer istider genom en förlängd säsong i båda hallarna, fler tränare och en anställd på kansliet. Samtidigt har andra, för oss ej påverkbara, kostnader ökat såsom serie-, domar- och förbundskostnader. Sammantaget har de totala kostnaderna per år under de senaste fem åren ökat med drygt 25%.

Tack vare gott arbete med nyrekrytering av sponsorer och andra marknadsaktiviteter har vi en god ekonomi i klubben och vi har kunnat lämna aktivitetsavgifterna på samma nivå under många år. Men för att kunna bibehålla en god ekonomi och fortsätta med förbättringsarbetet behöver klubbens intäkter öka. Vi ser gärna att fler engagerar sig i marknadsfrågorna för att hitta externa sponsorer eller andra intäktskällor för att kunna minimera aktivitetsavgifterna men för säsongen 2018/2019 är det nödvändigt att justera dem något.

Styrelsen har ovanstående skäl valt att justera aktivitetsavgiften för lag som har anställda tränare, dvs från U14 till J20. Det innebär:

U14 ökar med 200 kr
U15 ökar med 300 kr
U16 ökar med 500 kr
J18 ökar med 800 kr
J20 ökar med 1 300 kr

Md shc spelare
Md sveab logotype jpeg
Arenasponsor
Md 2017ccm ft1 skate webads 250x288 en
Huvudsponsor Utrustning
Md gold
Guldsponsorer
Md silver
Silversponsorer
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub