Shc banner

Välkomna till Sollentuna Hockey Clubs årsmöte 2021.

Publicerad 2021-05-24 10:04

Välkomna till Sollentuna Hockey Clubs årsmöte 2021.

Vi kommer att anpassa mötets genomförande till de regler relaterat till sammankomster som gäller vid mötets genomförande i juni. Detta innebär att vi kommer att ha ett fysiskt möte om det är möjligt och tillåtet enligt FHM (Folkhälsomyndigheten), om det inte är möjligt kommer vi att genomföra ett möte via video med möjlighet för åhörare att komma till tals.

För att föreningen skall kunna anpassa lokaler eller den tekniska uppsättningen när vi arrangerar mötet behöver vi vet hur många som kommer att delta. Vi begär därför att ni anmäler er till årsmötet för att detta skall kunna genomföras på ett så bra sätt som möjligt.

Tid: tisdag 15/6-21 kl 18.00

Plats: återkommer vi med, men inom Sollentuna kommun alternativt via video.

Anmälan: genom mail till kansli@sollentunahockey.com senast 8/6-21

Verksamhets-och förvaltningsberättelser, revisorns berättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga på SHCs kansli en vecka före mötet, tisdagen den 8/6-21.

Kallelse samt förslag till föredragningslista anslås i ishallen under vecka 21, dessa kommer också att finnas tillgängliga på kansliet tillsammans med ovan handlingar.

Förslaget till föredragningslistan följer stadgarna §21 "Ärenden vid årsmötet".

Styrelsen hälsar er hjärtligt välkomna genom,
Karin Myrestam

Md shc spelare
Md sveab logotype jpeg
Arenasponsor
Md warriorlogo
Material sponsor
Md spons logo guld
Guldsponsorer
Md spons logo silver
Silversponsorer
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub