Toppbild 2019 2020

Styrelsen

Styrelsen i Sollentuna Hockey består av åtta ledamöter. De flesta har barn som är aktiva i verksamheten eller är själva aktiva. Vi välkomnar självfallet frågor och synpunkter från klubbens medlemmar. Ta gärna kontakt med kansliet eller någon av oss om du vill dryfta något som är relevant för klubben.

Kontakt

Styrelsen (särskilt ansvarsområde inom parentes)

Ordförande: Karin Myrstam

Vice-ordförande: Fredrik Rossander (Utbildningsansvar)

Sekreterare: Anders Bjur

Kassör: Lars Hansson

Ledamöter:
Mikael Falk (Sportansvarig A-Sektion)
Jonas Kärnström (Sportansvarig U-Sektion)
Kjell Ahlzen (Marknad, Kommunikation, Sponsring)
Gunnar Olsson (Anläggning)


Klubbledning

Ungdomsansvarig: Jacob Lager

Sportansvarig: Mikael Falk / Jonas Kärnström

Marknadsansvarig: Kjell Ahlzen

Cafeteriaansvarig: Christer Jobs

Utbildningsansvarig: Fredrik Rossander, utbildning@sollentunahockey.com

Anläggningsansvarig: Gunnar Olsson

Kansli: Malin Edling

Domaransvarig: Salih Dalbudak

Md shc spelare
Md sveab logotype jpeg
Arenasponsor
Md 2017ccm ft1 skate webads 250x288 en
Huvudsponsor Utrustning
Md gold
Guldsponsorer
Md silver
Silversponsorer
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub