Shc banner

Styrelsen

Styrelsen i Sollentuna Hockey består av åtta ledamöter. De flesta har barn som är aktiva i verksamheten eller är själva aktiva. Vi välkomnar självfallet frågor och synpunkter från klubbens medlemmar. Ta gärna kontakt med kansliet eller någon av oss om du vill dryfta något som är relevant för klubben.

Kontakt

Styrelsen (särskilt ansvarsområde inom parentes)

Ordförande: Karin Myrestam

Vice-ordförande: Mikael Falk

Sekreterare: Anders Bjur

Kassör: Mats Åberg

Ledamöter:
Mikael Falk (Sportansvarig A-Sektion)
Jonas Kärnström (Sportansvarig U-Sektion)
Kjell Ahlzen (Marknad, Kommunikation, Sponsring)
Gunnar Olsson (Anläggning)


Klubbledning

Sportchef: Janne Andersson

Ungdomsutveckling: Ola Andersson

Marknadsansvarig: Kjell Ahlzen

Cafeteriaansvarig: Mats Åberg

Utbildningsansvarig: utbildning@sollentunahockey.com

Anläggningsansvarig: Gunnar Olsson

Kansli: Malin Edling

Domaransvarig: Ola Andersson

Md shc spelare
Md sveab logotype jpeg
Arenasponsor
Md warriorlogo
Material sponsor
Md spons logo guld
Guldsponsorer
Md spons logo silver
Silversponsorer
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub