Shc banner

Verksamhetsplan

Sollentuna Hockey - Verksamhetsplan 2024/2025

Inledning:

Sollentuna Hockeys verksamhet omfattar alla årskullar från hockeyskolan upp till A-lag, flickor och pojkar. Verksamheten bygger i stort på ideella insatser från föräldrar att fylla lagfunktionsroller. I äldre årskullar stöttar föreningen med arvoderade tränare för att säkerställa en god nivå i utbildningen och ge förutsättningar att utvecklas maximalt utifrån sin förmåga. Klubbens ekonomi är god och verksamheten på Sollentunavallen utvecklas positivt. Vi vill att alla Sollentunabor ska känna till Sollentuna Hockey och vår verksamhet. Våra spelare, ledare, föräldrar, publik och sponsorer finns i huvudsak inom Sollentuna kommun eller i direkt närområde. Detta når vi bland annat genom ett gott samarbete med Sollentuna kommun. I ungdomssektionen bedriver föreningen verksamhet för både spets och bredd – dvs. alla är välkomna till Sollentuna Hockey och alla spelare ges möjlighet att utvecklas inom hockeyn utifrån sin ambition. Vi skall hålla kvalitet i utbildningen så att så många som möjligt från Sollentuna Hockey når föreningens A-sektion och samtidigt skapat ett livslångt intresse för sporten.


Övergripande långsiktiga mål:

 • Öka föreningens intäkter från sponsring, samarbeten och aktiviteter – målsättning 1 miljon kronor.
 • Föreningens långsiktiga mål med representationslagets verksamhet på herrsidan är att etablera sig som ett stabilt lag i Hockeyettan.
 • Föreningens satsning på ett Dam A-lag fortsätter – det långsiktiga målet är att Dam A-laget ska nå kvalplats till Division 1.
 • Juniorlagens, J18/J20, målsättning är att spela i förbundets regionalserie. Damjuniorernas mål är att etablera verksamheten och att successivt öka målsättningarna – detta planeras att ske i samarbete med Österåker genom ambitionen att etablera ett Team Norrort. ▪ Vår ungdomsverksamhet skall attrahera både flickor och pojkar.
 • Vår verksamhet skall präglas av Glädje, Ambition & Kvalitét ▪ Att verka för ett gott samarbete med övriga föreningar i regionen inom ishockey såväl som andra idrotter ▪ Att föreningens ekonomi är balanserad och möter uppsatta mål

Under verksamhetsåret 2024/2025 ska föreningen fokusera arbetet på att:

 • Öka föreningens intäkter från sponsring, samarbeten och aktiviteter.
 • Att fortsätta arbetet med att öka kvaliteten på utbildningen – det är ett av klubbens viktigaste mål.
 • Att stärka ekonomin genom attraktiva samarbeten med företagare och andra sponsorer.
 • Att A-laget/n i föreningen ska bli mer självfinansierande.
 • Att fortsätta utveckla den egna campverksamheten för att kunna erbjuda ett billigare alternativ för föreningens medlemmar, men också för att stärka ekonomin i föreningen. ▪ Att göra en översyn och revision av Sollentunamodellen.
 • Fördjupa samarbetet med kommunens tjänstepersoner och politiker

Under verksamhetsåret 2024/2025 ska ungdomsverksamheten fokusera arbetet på:

 • Att Sollentunamodellen vägleder den sportsliga verksamheten och under året tillföra en åldersanpassad träningsmodell för on- och off-ice med kvalitet i fokus.
 • Att fortsätta satsningen med klubbens specialisttränare i syfte att utveckla utbildningskvaliteten för ungdomsverksamheten
 • Att stärka de etablerade forumen för lagledare och materialare i klubben i syfte att medge en god dialog och kommunikation runt klubb/lag frågor.
 • Att flickverksamheten fortsätter utvecklas och attraherar fler spelare
 • Att marknadsföra och öka rekryteringen till hockeyskolan
 • Att genomföra minst två hockeycamper för klubbens spelare
 • Att stötta tränare och ledare i sina uppgifter för att på bästa sätt utveckla spelare och verksamhet
 • Att samtliga tränare skall kompetensutvecklas via utbildningar och intern kunskapsdelning

Under verksamhetsåret 2024/2025 ska A-sektionen inriktas på:

 • Att stärka samarbetet mellan U16, J18, J20 och Herr A-lag för optimal spelarutveckling.
 • Att J20 kvalificerar sig för kval till Nationell
 • Att J18 etablerar sig i Regional
 • Att utveckla damjuniorverksamheten – målsättningen är att det ska ske genom samarbete med Österåker (Team Norrort).
 • Att Herr A-laget säkrar fortsatt kontrakt i Hockeyettan.
 • Att Dam A-laget fortsätter att utveckla verksamheten och når en högre placering i serien än i år.
 • Att Herr och Dam A-lagen och dess spelare interagerar med ungdomssektionen för öka samhörigheten i klubben och agerar förebilder för våra yngre spelare


Md shc spelare
Md sveab logotype jpeg
Arenasponsor
Md ccm logo solo
Materialsponsor
Md img 5764
Teamtextil & Merchandise
Md hockeygear
Åteförsäljare utrustning & material
Img 5766
Guldsponsorer
Md spons logo silver 221227
Silversponsorer
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub