Shc banner

Verksamhetsplan

SHC Verksamhetsplan 2019/2020

Sollentuna Hockeys verksamhet omfattar alla årskullar från hockeyskolan upp till A-lag, flickhockey och Ringetteverksamhet. Verksamheten bygger i stort på ideella insatser från föräldrar att fylla lagfunktionsroller. I äldre årskullar stöttar föreningen med arvoderade tränare för att säkerställa en god nivå i utbildningen och ge förutsättningar att utvecklas maximalt utifrån sin förmåga. Klubbens ekonomi är god och verksamheten på Sollentunavallen utvecklas positivt.

Vi vill att alla Sollentunabor ska känna till Sollentuna Hockey och vår verksamhet. Våra spelare, ledare, föräldrar, publik och sponsorer finns i huvudsak inom Sollentuna kommun eller i direkt närområde.

Vi ska vara en förening med bredd och spets – dvs. alla är välkomna till Sollentuna Hockey och alla spelare ges möjlighet att utvecklas inom hockey utifrån sin förmåga. Samtidigt ska vi hålla kvalitet i utbildningen så att fler spelare från Sollentuna Hockey når spel i högre ligor som HockeyAllsvenskan, SHL och NHL.

Övergripande mål:

Klubbens A-lag är etablerat i HockeyEttan

Egna spelare utgör stommen i A-laget

Juniorlagen spelar i regionelit

Vår ungdomsverksamhet attraherar både pojkar och flickor och att antalet ungdomsspelare ökar i numerär

Att vara en viktig och inflytelserik klubb inom regionen och ha ett gott samarbete med omkringliggande klubbar

En god ekonomi med ett eget kapitalsom möter HockeyEttans krav

Väl fungerande organisation med ideella och avlönade insatser

Under verksamhetsåret 2019-2020 ska styrelsen arbeta för:

Att Sollentunamodellen som vägleder den sportsliga verksamheten implementeras

Att vårda och odla våra kontakter med kommunens politiker och tjänstemän i syfte att synliggöra vår verksamhet och våra behov

Att anläggningsfrågor prioriteras i dialogen med kommunen och med andra klubbar på Sollentunavallen

Att utveckla dam- och flickverksamheten med målsättning att öka antalet kvinnliga aktiva i klubben

Att cafeteriaverksamheten utvecklas

Att genomföra möten med lagledare och materialare i klubben för att ha en god dialog och kommunikation runt klubb-lag frågor.

Att jobba för att stärka SHCs varumärke i Sollentuna och närområdet för att därigenom göra klubben mer attraktiv för publik, sponsorer, spelare och föräldrar.

Att ansluta fler sponsorer och hitta fler intäktsmöjligheter

Att öka synligheten inom sociala medier

Att ha en tydlig organisation och tydliga befogenheter och beslutsvägar i olika frågor

Att verka för att öka publikmängden till A-lagets hemmamatcher

Att klubben ingår i arrangemanget för Uplandia cup

Under verksamhetsåret 2019-2020 ska ungdomsverksamheten inriktas på

Att flickverksamheten fortsätter utvecklas och attraherar fler spelare

Att marknadsföra och öka rekryteringen till hockeyskolan

Att genomföra minst två hockeycamper för klubbens spelare

Att stötta tränare och ledare i sina uppgifter för att på bästa sätt utveckla spelare och verksamhet

Att Sollentunamodellen implementeras

Under verksamhetsåret 2019-2020 ska A-sektion inriktas på

Att A-laget kvarstår i HockeyEttan efter säsongens slut

Att öka publikmängden på hemmamatcher jämfört med tidigare år

Att ge lovande juniorer i vår egen verksamhet möjlighet till spel i HockeyEttan

Att Sollentunamodellen implementeras

Att A-laget och dess spelare interagerar med ungdomssektionen för öka samhörigheten i klubben och agera förebilder för våra yngre spelare

Att J20 kvalificerar sig för kval till Super Elit

Att J18 kvalificerar sig till Elit


Md shc spelare
Md sveab logotype jpeg
Arenasponsor
Md warriorlogo
Material sponsor
Md spons logo guld 230122
Guldsponsorer
Md spons logo silver 221227
Silversponsorer
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub