Toppbild 2018 8

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2018/2019

Sollentuna Hockeys verksamhet omfattar alla årskullar från Hockeyskolan upp till A-lag samt Ringetteverksamhet. Verksamheten bygger i stort på ideella insatser från föräldrar att fylla lagfunktionsroller. I äldre årskullar stöttar föreningen med arvoderade tränare för att säkerställa en god nivå i utbildningen och ge spelarna förutsättningar att utvecklas maximalt utifrån sin förmåga. Klubbens ekonomi är god och verksamheten på Sollentunavallen utvecklas positivt.

Vi vill att alla Sollentunabor ska känna till Sollentuna Hockey och vår verksamhet. Våra spelare, ledare, föräldrar, publik och sponsorer finns i huvudsak inom Sollentuna kommun eller i direkt närområde.

Vi ska vara en förening med bredd och spets – dvs. alla är välkomna till Sollentuna Hockey och alla spelare ges möjlighet att utvecklas inom hockey utifrån sin förmåga. Samtidigt ska vi hålla kvalitet i utbildningen så att fler spelare från Sollentuna Hockey når spel i högre ligor som HockeyAllsvenskan, SHL och NHL.

Övergripande mål:

· Klubbens A-lag är etablerat i HockeyEttan

· Egna spelare utgör stommen i A-laget

· Juniorlagen spelare i regionelit

· Vår ungdomsverksamhet attraherar både pojkar och flickor och att våra ungdoms-kullar ökar i numerär

· Att vara en viktig och inflytelserik klubb inom regionen och ha ett gott samarbete med omkringliggande klubbar

· En god ekonomi med på tre års sikt ett eget kapital på 500 tkr

· Väl fungerande organisation med ideella och avlönade insatser

Under verksamhetsåret 2018-2019 ska styrelsen arbeta för:

· Att vårda och odla våra kontakter med kommunens politiker och tjänstemän i syfte att synliggöra vår verksamhet och våra behov

· Att anläggningsfrågor prioriteras i dialogen med kommunen och med andra klubbar på Sollentunavallen

· Att utveckla dam- och flickverksamheten med målsättning att öka antalet kvinnliga aktiva i klubben

· Att cafeteriaverksamheten utvecklas

· Att genomföra möten med lagledare och materialare i klubben för att ha en god dialog och kommunikation runt klubb-lag frågor.

· Att jobba för att stärka SHCs varumärke i Sollentuna och närområdet för att därigenom göra klubben mer attraktiv för publik, sponsorer, spelare och föräldrar.

· Att föreningen ska ha minst ett nollresultat i ekonomin och att vi uppfyller de ekonomiska krav som HockeyEttan ställer

· Att ansluta fler sponsorer och hitta fler intäktsmöjligheter

· Att öka synligheten inom sociala medier och att sända fler matcher/evenemang via webben

· Att ha en tydlig organisation och tydliga befogenheter och beslutsvägar i olika frågor

· Att verka för att öka publikmängden till A-lagets hemmamatcher

· Att klubben ingår i arrangemanget för Uplandia cup

Under verksamhetsåret 2018-2019 ska ungdomsverksamheten inriktas på

· Att marknadsföra och öka rekryteringen till hockeyskolan

· Att genomföra minst två hockeycamper för klubbens spelare

· Att stötta tränare och ledare i sina uppgifter för att på bästa sätt utveckla spelare och verksamhet

· Att den sportsliga verksamhetsplanen implementeras

Under verksamhetsåret 2018-2019 ska A-sektion inriktas på

· Att A-laget kvarstår i HockeyEttan efter säsongens slut

· Att öka publikmängden på hemmamatcher jämfört med tidigare år

· Att ge lovande juniorer i vår egen verksamhet möjlighet till spel i HockeyEttan

· Att den sportsliga verksamhetsplanen implementeras

Md shc spelare
Md sveab logotype jpeg
Arenasponsor
Md 2017ccm ft1 skate webads 250x288 en
Huvudsponsor Utrustning
Md gold
Guldsponsorer
Md silver
Silversponsorer
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub