Shc banner

Årsmöte 15 juni 2023

Publicerad 2023-05-25 21:44
Välkomna till Sollentuna Hockey Clubs årsmöte 2023!

Årsmötet är föreningens viktigaste möte. Vi hoppas att så många av er medlemmar som möjligt kommer och gör er röst hörd – anmäl er till årsmötet genom att mejla kansliet.

Tid: torsdag 15 juni 2023, kl 19.00

Plats: Tintomararummet, Sollentuna Bibliotek, Aniaraplatsen 2 vid Sollentuna Centrum

Anmälan ska vara kansliet till handa senast torsdagen 8/6 2023, kansli@sollentunahockey.com

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorns berättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga på SHCs kansli en vecka före mötet, torsdagen den 8/6-2023.

Kallelse samt förslag till föredragningslista anslås i ishallen under vecka 23, dessa kommer också att finnas tillgängliga på kansliet tillsammans med ovan handlingar.

Förslaget till föredragningslistan följer stadgarna §21 "Ärenden vid årsmötet".

Valberedningens förslag bifogas.

Styrelsen hälsar er hjärtligt välkomna


Valberedningsförslag till styrelse i Sollentuna Hockey

Valberedningens förslag till val av ledamöter för styrelsen.

Namn, Mandat, Tid

Ordförande, Anders Arverud – Omval 1 år
Ledamot, Björn Åhlberg – Omval 2 år
Ledamot, Per Sundin – Omval 2 år
Ledamot, Mikael Falk – Omval 2 år
Ledamot, Amanda Jobs – Nyval 2 år

1 år kvar på mandattiden har:

Ledamot, Gunnar Olsson
Ledamot, Christer Häggström
Ledamot, Karin Myrestam
Ledamot, Krister Donred
Ledamot, Susanne Olsson
Ledamot, Arletka Skurczynska

Revisorer: Mazars Set Revisionsbyrå AB, Auktoriserad Revisor

Sollentuna 2023–05-25
Mattias Ringqvist, Gustav Falk, Susanne Gillberg och Jan Lindekrantz

Md shc spelare
Md sveab logotype jpeg
Arenasponsor
Md ccm logo solo
Materialsponsor
Md img 5764
Teamtextil & Merchandise
Md hockeygear
Åteförsäljare utrustning & material
Img 5766
Guldsponsorer
Md spons logo silver 221227
Silversponsorer
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub